September 27, 2015

INSPO/ EDVARD MUNCH EXHIBITION


Albertina opened a new exhibition this week and for this occasion they opened the doors one night before the official opening, so all of the people could see it as soon as possible. And it was also for free, which was great, but then not so great after all, because we had to stand in a line for about a hour, before we actually got in. No matter how many people were there, it was definitely worth it. 
Right before the event we went to Starbucks to finally taste their Pumpkin Spice Latte. It literally saved my life, because it was so windy outside that day. The cold wind was blowing so much that I thought I have to turn in an ice cube immediately.
The exhibition itself was really nice. I loved, how they placed the pictures, it all just fitted perfectly together. But what I like the most about Albertina's exhibitions is that they always put some stories and quotes on the walls, so that you know, who the artist actually was, what he experienced etc. It really makes a huge difference in understanding the paintings, when you are familiar with the life of the painter. 
Edvard Munch was a Norwegian artist and his work was defined by love, death and loneliness. He is considered as one of the most influential protagonist of the modern art, as he mainly created graphic pictures. His most famous paintings are The Scream, Madonna, The Kiss and Melancholia. Personally I really liked the black and white pictures, because even though Munch didn't use any colour, he was able to express the feelings that were hidden in the painting. I think the picture with a woman and a man looking at each other is a great example. But of course I also liked The Scream, because it's so timeless and classic.
If you're interested in art and want to visit Vienna in the upcoming months, then after shopping at Kärtner Strasse, you should definitely grab some coffee at Starbucks and visit the exhibition. :)

Tento týden v Albertině otevřeli novou výstavu a pro tuto událost dokonce jeden večer před oficiálním otevřením, abychom ji, my nedočkaví, mohli vidět co nejdříve. A bylo to ještě ke všemu zadarmo, což je super, ale pak už to tak super nebylo, protože jsme museli stát ve frontě asi hodinu, než jsme se doopravdy dostali dovnitř. Bez ohledu na to, kolik lidí tam bylo, to za to stoprocentně stálo.
Ještě před tím jsme zašli do Starbucksu, abychom konečně ochutnali jejich dýňové latté. Můžu říct, že mi doslova zachránilo život, protože ten den venku foukal tak studený vítr, že jsem si myslela, že se musím každou chvíli proměnit v ledovou kostku.
Ta výstava byla sama o sobě vážně krásná. Moc se mi líbilo, jak obrazy rozmístili, všechno to tak pěkně do sebe zapadalo. Co mám ale na výstavách v Albertině nejraději je to, že pokaždé jsou na zdech napsané různé příběhy a citáty, díky nimž se můžete o samotném umělci alespoň něco málo dozvědět. Je to skutečně velký rozdíl v porozumění těch obrazů, když znáte části z života jejich autora. 
Edvard Munch byl norský umělec a jeho dílo bylo především definováno tématy jako je láska, smrt a osamělost. Je považován za jednoho z nejvlivnějších protagonistů moderny, jelikož hlavně tvořil s grafikou. Jeho nejznámější obrazy jsou Výkřik, Madonna, Polibek a Melancholie. 
Osobně se mi nejvíc líbily černobílé obrazy, protože i když Munch nepoužil žádné barvy, byl schopen vyjádřit ty pocity, které se v té kresbě skrývaly. Myslím, že ten obraz s ženou a mužem vzájemně se dívajícími sobě do očí, je skvělý příklad. Samozřejmě mě zaujal právě i Výkřik, který je prostě nadčasový a klasický. 
Jestli vás umění zajímá a chcete se v následujících měsících podívat do Vídně, tak po nakupování na Kärtner Strasse byste si měli skočit na kafe do Starbucksu a pak hned vedle na výstavu. :)

September 20, 2015

A DAY AT WUOn Thursday we were at uni to settle a few things. You know it's slowly coming, all the exams, learning and classes. But it was such a beautiful and sunny day, so we rode there on bikes. Since I got this beautiful vintage bike from my boyfriend, I always can't wait to ride it again and I think I will never get sick of it. And what do you even think about our campus? It's so breathtaking, isn't it? If you want to see more, follow me on snapchat definitely (@julidvorak). I will be there almost everyday from now on, because I have an exam in two weeks. But it's not that bad to learn there, after all look at the picure below. :)
And who is wondering, which song I am playing all the time now, take a look at my facebook page. You will like it for sure!

Ve čtvrtek jsme byli na uni zařídit pár věcí. To víte, už se to všechno pomalu blíží. Ty zkoušky, učení a přednášky. Ale ten den bylo vážně krásně a teplo, takže jsme tam jeli na kolech. Od té doby, co jsem dostala od přítele tohle městské vintage kolo, se vždycky těším, až se na něm budu moct zase projet a myslím, že mě snad nikdy neomrzí. A co si vlastně vůbec myslíte o našem campusu? Je úplně dech beroucí, ne? Jestli chcete vidět víc, tak mě určitě sledujte na snapchatu (@julidvorak). Teď tam budu snad každý den, protože mám asi za dva týdny zkoušku. Ale ono to není vůbec tak špatný se tam učit, vždyť se podívejte na fotky. :)
Koho by taky ještě zajímalo, jakou písničku si teď pouštím pořád dokola, tak se podívejte i na můj facebook. Bude se vám určitě líbit!


September 17, 2015

MQ VIENNA FASHION WEEK 2015


Thanks to my best friend Klara I had the chance to visit the Vienna Fashion Week this year. She won 2 tickets for the whole day, so we were really excited to see all the shows and enjoy the atmosphere. We arrived there at 2:00 pm and just as we finally found out, how it all works, the next show was getting started. 
The first show was Verdandy - only men's clothes, but who saw my snapchats (@julidvorak) that day knew that it was a great start! I mean, who doesn't like to see topless men, right? :D The next show was Irina Schrotter, a brand launched in Romania and I immediately fell in love with its flowing gowns and geometric prints and cuts. Then it was time for some coffee and cake, so we decided to get some cupcakes at CupCakesWien. It's a cute place inside Mumok, the Museum of modern art in Vienna, where they make one of the best cupcakes in town. 
After the break we got to see the Lothar Daniel Bechtold show, which was full of elegant business clothes. Not my style, but some pieces were really beautiful, for example white wide trousers and red coats. The last show we went to see was Kayiko, a Viennese brand by Karin Oebster. It was so magical and mysterious. All the clothes were only in black, white and grey, but the cuts and materials made it all so interesting. I especially loved the sequined pieces and simple black pointed leather shoes. 
I think we really enjoyed the day, but I am sorry that I don't have so much pictures. They were unfortunately all blurred. Hopefully you like my outfit at least! :)

Díky mé kamarádce Klárce jsem měla možnost navštívit tento rok Fashion Week ve Vídni. Vyhrála 2 lístky na celý den, takže jsme byly vážně natěšené a nemohly jsme se dočkat, až uvidíme všechny přehlídky a budeme si užívat tu atmosféru. Přijely jsme ve 14:00 a jakmile jsme zjistili, jak to chodí, tak už začínala další show. 
První přehlídka byla Verdandy - sice jenom pánské oblečení, ale ten, kdo viděl moje videa na snapchatu (@julidvorak) ten den, tak ví, že to byl skvělý začátek! No, kdo by rád neviděl modely bez trička, že? :D Další přehlídka byla Irina Schrotter, značka založená v Rumunsku a já jsem se hned zamilovala do jejich vlajících šatů a geometrických potisků a střihů. Pak byl čas na kafe a nějakou sladkost, tak jsme se rozhodly, že půjdeme na cupcaky do CupCakesWien. Je to roztomilá kavárna v Mumoku, v Muzeu moderního umění ve Vídni, kde dělají jedny z nejlepších cupcaků ve městě. 
Po malé přestávce nás čekala další show a to Lothar Daniel Bechtold. Ta se nesla v duchu elegance a business oblečení. Není to tak moc můj styl, ale některé kousky byly vážně krásné, například bílé široké kalhoty a červené kabáty. Poslední přehlídka, kterou jsme viděly, byla Vídeňská značka Kayiko vytvořená návrhářkou Karin Oebster. Bylo to něco tak magického a tajemného. Všechno oblečení bylo buď v černé, bílé a nebo šedé barvě, ale díky těm střihům a materiálům to bylo vážně zajímavé. Především se mi líbily stříbrné třpytivé šaty a jednoduché černé kožené boty do špice. 
Myslím, že jsme si ten den užily, ale omlouvám se, že nemám moc fotek. Bohužel byly všechny rozmazané. Snad se vám líbí alespoň můj outfit! :)

August 28, 2015

OUTFIT/ LEATHER SKIRT


Last week I was in Vienna for a few days to celebrate my birthday there, so we shot at least one outfit for you. A simple one again, but with a new piece - this faux leather skirt from Bik Bok. I wore this look for a dinner, when it was still enough warm to wear sandals. Hope you'll like it. 

Minulý týden jsem byla na pár dní ve Vídni, abych tam oslavila moje narozeniny, takže jsme pro vás vyfotili alespoň jeden outfit. Znovu jednoduchý, ale s novým kouskem - touhle koženou sukní z Bik Boku. Měla jsem tento outfit na sobě na večeři, kdy ještě bylo tak akorát teplo na sandály. Doufám, že se vám bude líbit.

August 25, 2015

BIRTHDAY OUTFIT


The time flies and I am already 20 years old. Would you believe it? 
This was my simple birthday outfit. White dress, silver cardigan and nude heels.

Ten čas letí a mně je už 20 let. Věřili byste tomu?
Tohle byl můj jednoduchý narozeninový outfit. Bílé šaty, stříbrný cardigan a béžové boty na podpatku.