August 28, 2015

OUTFIT/ LEATHER SKIRT


Last week I was in Vienna for a few days to celebrate my birthday there, so we shot at least one outfit for you. A simple one again, but with a new piece - this faux leather skirt from Bik Bok. I wore this look for a dinner, when it was still enough warm to wear sandals. Hope you'll like it. 

Minulý týden jsem byla na pár dní ve Vídni, abych tam oslavila moje narozeniny, takže jsme pro vás vyfotili alespoň jeden outfit. Znovu jednoduchý, ale s novým kouskem - touhle koženou sukní z Bik Boku. Měla jsem tento outfit na sobě na večeři, kdy ještě bylo tak akorát teplo na sandály. Doufám, že se vám bude líbit.

August 25, 2015

BIRTHDAY OUTFIT


The time flies and I am already 20 years old. Would you believe it? 
This was my simple birthday outfit. White dress, silver cardigan and nude heels.

Ten čas letí a mně je už 20 let. Věřili byste tomu?
Tohle byl můj jednoduchý narozeninový outfit. Bílé šaty, stříbrný cardigan a béžové boty na podpatku.

August 13, 2015

MOODBOARD #4

all pics from PINTEREST

Since I haven't posted some inspirational pictures in a while, I thought I'll make a new moodboard. But because my birthday is coming I also added a few things I am craving for lately. Among them are these typical Birkenstocks, because my current slippers from H&M are really bad (always when I wear them they rub off my insteps). Then I was thinking about extending my Ray-Ban collection of Clubmasters. I really like the style and you know I like black shades. I just feel I need a change, because I am wearing my black Meteor Ray-Bans all the time. The next wish is this absolutely amazing Chanel backpack! I fell in love with it the moment I saw it first and it didn't get out of my head since, but it probably stays on my dreamlist forever, haha. And I am a real sneaker freak as you know already, I wrote about that in this post. So it wouldn't bother me if I could have these white Vans slip ons and classic black Converse in my closet. As for the Instax, I really love taking pictures and I want this guy for a long time, so hopefully I'll get it some day and then I'm going to take pictures of lights in someone's backyard like on the photo above, because I love lights, too!

Jelikož už tady dlouho nebyly žádné inspirativní fotky, tak jsem opět vytvořila moodboard. Ale protože se zároveň blíží moje narozeniny, tak jsem tam přidala i pár věcí, po kterých poslední dobou vážně toužím. Mezi nimi jsou tyto typické Birkenstocky, protože moje současné pantofle z H&M jsou vážně nepříjemné (vždycky když je mám na sobě, tak mi pěkně sedřou nárty). Pak jsem také přemýšlela o tom, že bych rozšířila svoji kolekci Ray-Banů o Clubmastry. Vážně se mi líbí ten styl a to víte, že miluju černé brýle. Prostě jen cítím, že potřebuju nějakou změnu, protože moje Meteory od Ray-Banu nosím pořád. Dalším mým přáním je tento naprosto úžasný batoh od Chanelu! Zamilovala jsem se do něj v ten moment, co jsem ho poprvé viděla a od té doby ho nemůžu dostat z hlavy, ale stejně nejspíš zůstane na mém dreamlistu navždycky, haha. A já jsem vážně šílenec, co se týče tenisek, jak už můžete vědět, zmiňovala jsem se o tom už tady. Takže by mi vůbec nevadilo, kdybych mohla mít ty bílé Vans slip ony a klasické černé Conversky v mém šatníku taky. Co se týče Instaxu, tak focení prostě miluju a toho darebáka si přeju už dlouho, tak snad se mi někdy poštěstí a budu s ním moct pak fotit světýlka u někoho na zahradě jako na té fotce nahoře, protože světýlka, ty já taky miluju!

   

August 10, 2015

LIFE NOTE/ SUNLIGHT


Sometimes it's better to stop for a while and just do nothing. Enjoy the little things. That's exactly what I did last week and I loved it. We went swimming, we read books, we talked a lot, laughed a lot, slept a lot, ate a lot, played cards, we were just lying around and listening to the silence in the morning and in the evening (because there were kids screaming the whole day otherwise). It's important to know when it's time to take a break. I always thought that when you do nothing the whole day then the day is wasted, but that's not true. You just have to know how to make the day special even though you are doing nothing special. The ordinary, everyday, simple things can also be beautiful and fulfilling. So I took it easy and enjoyed the sunrise in the morning, the singing birds, the sound of flowing water, the golden sunsets in the evening and the feeling of being free. 

Někdy je lepší se na chvíli prostě zastavit a nic nedělat. Užívat si ty maličkosti. To jsem přesně dělala já celý minulý týden a bylo to super. Chodili jsme plavat, četli jsme knížky, hodně si povídali, hodně se smáli, hodně spali, hodně jedli, hráli karty, jen jsme se povalovali a poslouchali to ticho ráno a večer (protože jinak tam křičely děti celý den). Je důležité vědět, kdy je ten čas udělat si pauzu. Vždycky jsem si myslela, že když ten den nebudu nic nedělat, bude ten den pak promarněný, ale to není pravda. Jen musíte vědět, jak z obyčejného dne udělat den neobyčejný. Každodenní, jednoduché věci se pak můžou stát něčím krásným a naplňujícím. Tak jsem to vzala zlehka a užívala si východ slunce každé ráno, zpívající ptáky, ten zvuk proudící vody, zlaté západy slunce večer a pocit volnosti.

August 3, 2015

MONTHLY SNAPSHOTS #3


July is my favourite month. I love when the sun's shining. I love the summer rain and I love to watch the rainbow afterwards. I love the freedom. I love to visit new places. I love to spent a day or two doing nothing. I love to be with my loved ones. What do you love?

Červenec je můj oblíbený měsíc. Miluju, když svítí sluníčko. Miluju ten letní déšť a miluju pozorovat tu duhu potom. Miluju tu svobodu. Miluju objevování nových míst. Miluju to, když můžu den nebo dva nic nedělat. Miluju ten čas s rodinou a kamarády. Co milujete vy?